Whats New
 Please Visit Home Page for Updated Info
 

Government Schemes

 

 

Scholarship Schemes are as Follows:-


 

 


SL Types of Scheme
1. Post Matric scholarShip for SC/ST/OBC Students
1. Pragti scholarShip for Girl Students
1. Saksham scholarShip for Specially-abled Students
2. Vikramaditya Nishulk Shiksha Yojna
3. AlpSankhayak Scholarship Scheme
4. Merit Cum Means
5. Gaon Ki Beti Yojana
6. Mukhaymantri Meghavi Vidhyarthi Yojna